Select Page

Welcome to

Energiboost Syd

– an energy boost in the south of Sweden to find and help energy-related innovations to reach the market faster.

Events & Possibilities

Energimyndigheten välkomnar nu särskilt ansökningar enligt följande:

  • Projekt med hög innovationsgrad och stor potential till minskning av klimatutsläppen (direkt eller indirekt).
  • Projekt med branschöverskridande samverkan.
  • Forskning om samspelet mellan infrastruktur för förnybara drivmedel (inkl. el) och fordon.
  • Projekt som inrymmer doktorander inom elektrifieringsområdet och stärker kompetensuppbyggnaden inom detta område.
  • 15 miljoner av utlysningens budget (ca 70-100 Mkr) reserveras för stöd till ansökningar där ett eller flera SME-företag står för minst 15 % av i projektets stödgrundande kostnader.

 

MI Champions

Är du vår nästa mästare på innovation? Då kan du få representera Sverige internationellt. Årets ansökningsperiod till Champion-programmet inom Mission Innovation har öppnat.

Under klimatmötet i Paris 2015 gick 22 länder samman med målet att kraftigt öka innovationstakten. Ett av verktygen för att nå målet är att samarbeta och sprida goda exempel. Champion-programmet är ett sådant verktyg där forskare och innovatörer som gjort genombrott snabbt kan skala upp omställningen till hållbar energi. 

Fler kvinnor behövs för omställningen

 

Hur får du kunden att fatta? Utbildning 15 april

Energi innovationer kan vara svåra att kommunicera till potentiella kunder. Denna utbildning ger konkreta tips och verktyg.

 

Utbildningen Hålls av Energiboost Syd och vänder sig till ledare/grundare/säljansvariga på företag som utvecklar energirelaterade innovationer. Utbildarna är entreprenörs – erfarna representanter med bakgrund i sälj och marknadsföring. Utbildningen finansieras av Energimyndigheten.

 

Partners

Ideon Science Park

Ideon Science Park offers support for the whole journey, from startup to scaleup to innovation for big brands with the help of partners.Ideon focuses on four focus areas: Future Transportation, Smart Cities, Smart Materials and Healthtech. With over 400 companies and 10.000 employees on the area makes Ideon a strong partner for companies looking to develop and grow.

Go to Ideon Science Park >

Ideon Innovation

Ideon Innovation is one of Swedens oldest incubators and have helped 180+ companies in early stages. We connect companies and develop those who want to have positive contribution and achieve the global goals through innovation and business sense. This is done in Lund and Skåne but also in Sweden and then internationally. See current incubator companies here: ideoninnovation.se/our-startups

Go to Ideon Innovation >

WIN

WIN offers markets for companies and innovations within water, safety and energy. By using open innovation we accelerate the process to get innovations out to the market. The members in our networks include small innovative companies as well as organisations from the public and private sector, academic and non-profit organisations.

Go to Win Water >

E.ON Agile

E.ON Sweden produce and supply energy to the Nordic market. Our goal it to create a sustainable society, for people and our planet. Now we are making the biggest investments ever and are transitioning to 100% renewable and recyclable energy.

Go to E.ON Agile >

Minc

The startup house of Malmö.

At Minc we offer everything an entrepreneur needs to go from concept to market and have our resources in-house. Our international network of advisors and award winning program will help your start up to grow faster and smarter.

Go to Minc >

LTH

Faculty of engineering LTH at Lund University

Contributes to increasing knowledge of high relevance in engineering, architecture and industrial design. Lund University and the Faculty of Engineering are consistently ranked as one of the top 100 universities in the world. Through our Energiportalen the innovation companies reach energy scientists in all faculties.

Go to LTH >

We meet regularly to draw synergies between our business development and startup support activities. We gather the entrepreneurs, scientists and investors who want to contribute to a world with reduced CO2 emissions. 

Part of the task is to qualify energy related companies and help them find the right support from Energimyndigheten.

The start of Energiboost Syd is financed by Energimyndigheten.